Poradna pro oddlužení.org

Kdo jsme Co je oddlužení Chci jít do oddlužení Jsem v oddlužení Časté dotazy Odkazy

Jsem v oddlužení

Procesní stránka

Klíčovou postavou v oddlužení je pro dlužníka insolvenční správce. Dle jeho pokynů, případně pokynů soudu, dlužník postupuje, sám neuzavírá žádné dohody s věřiteli a neposkytuje jim žádné plnění (tedy nesplácí).

Důležité je být insolvenčnímu správci a soudu na dosah. To znamená oznámit změnu bydliště, změnu rodinného stavu, změnu zaměstnání, změnu telefonního spojení apod. Číst pozorně Usnesení soudu!!! Pokud něčemu nerozumím, je tu insolvenční správce, kterého se mohu zeptat.

V případě splátkového kalendáře je zapotřebí jednou za půl roku dodat přehled všech svých příjmů. Tedy schovávat výplatní pásky, složenky a jiné. Zákon říká, že všechny příjmy, které obdržíte v průběhu oddlužení splátkovým kalendářem, je nutno zahrnout do splátkového kalendáře respektive do výpočtu splátek.

Praktická stránka

Jak během oddlužení splátkovým kalendářem vyjít s penězi? Bude to bída. Smiřte se s tím. Na druhou stranu to bude bída, která za nějaký čas skončí a Vy si můžete celou tu dobu říkat: „Už si vážně od těch lichvářů na tu dovolenou nepůjčím, ba ani té blbé reklamě v televizi o lepším životě nepodlehnu“. Budete dost pravděpodobně potřebovat pomoc rodiny a známých, ale rozlišujte prosím pěkně pomoc, kdy si zajedete ke kamarádovi natrhat bednu jablek na zimu, od pitomosti, kdy seberete babičce každý měsíc tisícovku z důchodu.

Pokud jste toto neudělali již před podáním návrhu na oddlužení, tak si pěkně sedněte a řekněte si: „Tolik potřebuji na nájem, tolik na energie, tolik na jídlo, tolik na mhd, aha, na cigára už nezbývá, no co se dá dělat, dvě stovky mi zbudou měsíčně, když onemocním, nebo budu mít neplánovaný výdaj“. Připravte si obyčejné obálky, nadepište je a v okamžiku, kdy dorazí výplata, rozdělte peníze do těchto obálek.

© Copyright Poradna pro oddlužení.org | design & kód: © rEndy.net 2012