Poradna pro oddlužení.org

Kdo jsme Co je oddlužení Chci jít do oddlužení Jsem v oddlužení Časté dotazy Odkazy

Co je oddlužení

Oddlužení je způsob řešení úpadku. Úpadek znamená mít alespoň dva věřitele, kterým člověk není schopen dlouhodobě splácet. Oddlužení má dva způsoby řešení a to buď prodejem majetku, nebo splátkovým kalendářem. O úpadku potažmo o oddlužení rozhoduje příslušný Krajský soud. NEJDE O UZAVŘENOU DOHODU S VĚŘITELI, ALE O POSTUP DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA.

Oddlužení prodejem majetku

Soudem jmenovaný insolvenční správce prodá dlužníkův majetek a uspokojí věřitele v poměru v jakém se přihlásí. Po dobu trvaní oddlužení dlužník pobírá svůj plat v plné výši.

Oddlužení splátkovým kalendářem

Zaměstnavatel dlužníka sráží ze mzdy co dle zákona srazit lze (stejná částka jako u přednostní exekuce – viz. kalkulátor splátek). Srážky následně zasílá insolvenčnímu správci, který opět podle poměru přihlášených věřitelů vyplácí pravidelně měsíční splátky. Oddlužení splátkovým kalendářem probíhá maximálně 5 let.

U obou způsobů řešení je potřeba splnit krom dalšího i podmínku uhradit alespoň 30% přihlášených pohledávek nezajištěným věřitelům. Pokud jsou splněny podmínky oddlužení dané soudem, soud dlužníka, na základě jeho žádosti, osvobodí od zbytku dluhů.

Příklad:

Věřitelé přihlásí 1 000 000,-Kč z čehož je 30% 300 000,-Kč. Počítáme-li s oddlužením trvajícím 5 let, jedná se o 60 měsíčních splátek. Hovoříme o minimální měsíční splátce, která v tomto případě činí 5 000,-Kč (300 000,- Kč / 60 splátek) K této měsíční splátce je potřeba přičíst odměnu správce, která měsíčně činí 1 080,-Kč. V tomto konkrétním případě, aby dlužník splnil podmínky oddlužení, jeho minimální měsíční splátka musí činit 6 080,-Kč. Pokud nedosáhne na tuto minimální splátku dlužník zákonnými srážkami ze mzdy, je možné uzavřít darovací smlouvu tak, aby za pomoci daru bylo možné 30% uhradit.

© Copyright Poradna pro oddlužení.org | design & kód: © rEndy.net 2012