Poradna pro oddlužení.org

Kdo jsme Co je oddlužení Chci jít do oddlužení Jsem v oddlužení Časté dotazy Odkazy

Časté dotazy

Otázka:
Podal jsem insolvenční návrh a někteří věřitelé se do insolvenčního řízení nepřihlásili a chtějí po mně splátky. Mám jim splácet?

Odpověď:
Ne. Pokud se věřitel do insolvenčního řízení nepřihlásí, je to jeho chyba. Pokud splníte podmínky oddlužení, soud Vás osvobodí i od těchto dluhů.

Otázka:
Ručím bratrovi za hypotéku. Bude toto zahrnuto do mých dluhů?

Odpověď:
Ano. Pokud se věřitel, který poskytl hypotéku, přihlásí, na což má nárok, je nutno s tímto dluhem počítat.

Otázka:
Žádám o oddlužení splátkovým kalendářem a vlastním polovinu rodinného domu. Můžu o něj přijít?

Odpověď:
Záleží na tom, jestli je nemovitost zajištěna zástavním právem (hypotéka, ručení, exekuční zástava apod.). V takovém případě záleží na věřiteli, který má toto zajištění, zda se rozhodne nemovitost prodat, nebo zda se s Vámi, případně s dalšími spoluvlastníky, dohodne. Tuto dohodu doporučujeme konzultovat s insolvenčním správcem. V případě, že nemovitost zajištěna není, soud povolí oddlužení splátkovým kalendářem a věřitelé proti tomu nebudou nic namítat, nemovitost zůstane ve Vašem vlastnictví.

Otázka:
Rád bych zažádal o oddlužení splátkovým kalendářem, ale z mého platu není možné strhávat tolik, aby bylo možno uspokojit věřitele alespoň ze 30%. Je nějaká možnost i pro tyto případy?

Odpověď:
Ano, je. V této situaci se dá apelovat na solidárnost rodiny či přátel a uzavřít darovací smlouvu, či smlouvu o důchodu, ve které se dárce zaváže, že bude měsíčně poskytovat určitou finanční částku, s jejíž pomocí bude možné podmínky oddlužení splnit. Je však potřeba si uvědomit, že se jedná o pět let, tedy 60 měsíců, což je závazek na delší dobu. Dále vřele nedoporučujeme uzavírat „fiktivní“ darovací smlouvu s plánem, že si částku budete doplácet z vlastního příjmu a nějak to zvládnete. Nezvládnete.

Otázka:
Jsem v oddlužení a přišel jsem o práci. Co mám dělat? Ovlivní to nějak oddlužení?

Odpověď:
Tuto skutečnost je zapotřebí oznámit soudu a insolvenčnímu správci. Dále je samozřejmě záhodno co nejdříve najít práci novou a o tomto rovněž informovat soud a insolvenčního správce. Oddlužení splátkovým kalendářem to nijak zásadně neovlivní, pokud nedojde například k ročnímu výpadku příjmů. Důležité je, aby na konci oddlužení bylo uhrazeno minimálně 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. O tom, kolik máte již uhrazeno, se můžete informovat u insolvenčního správce, případně toto lze vyčíst z pravidelných zpráv správce soudu, které jsou zveřejňovány na isir.justice.cz.

© Copyright Poradna pro oddlužení.org | design & kód: © rEndy.net 2012